Kalender

2017

19 juli
Delårsrapport januari-juni 2017, publiceras kl. 08.00.*

25 oktober
Delårsrapport januari-september 2017, publiceras kl. 08.00.*

 

* Tysta perioder är en period om 30 dagar före publiceringen av kvartalsrapporter eller bokslutskommuniké. Under den tysta perioden är det handelsstopp för insiders.