Rejlers aktieägare

Aktieägarkontakter

Rejlers informerar aktivt om bolaget för att underlätta värderingen av bolagets aktie. Kontaktpersoner för detta är förutom vd, koncernens CFO respektive IR ansvarige.

10 största ägarna

Tabellen nedan visar förhållandet per 2017-02-28.*

Namn A-aktier B-aktier Innehav % Röster %
Peter Rejler 911 250 2 500 7,1 37,7
Jan Rejler, direkt och genom bolag 262 500 382 450 5,0 12,4
Lannebo Fonder - 1 606 225 12,4 6,6
Nordea Investment Funds - 1 322 762 10,2 5,5
Didner & Gerge Fonder - 1 201 291 9,3 5,0
Lauri Valkonen 50 000 425 000 3,7 3,8
Lisa Rejler 9 375 777 000 6,1 3,6
Swedbank Robur fonder - 859 906 6,7 3,6
Martina Rejler 9 375 696 250 5,5 3,3
Fondita Nordic Micro Cap - 620 000 4,8 2,6
         
 Summa 10 största ägarna 1 242 500 7 893 384 70,7 84,0
 Summa övriga ägare 8 750 3 777 087 29,3 16,0
 Summa 1 251 250 11 670 471 100,0 100,0

*Källa Euroclear